Praktisch


Dr. Jamal Belkhouribchia

Internist - Allergoloog

Endocrinoloog - Diabetoloog

Penneveldstraat 1

3500 Hasselt - Limburg

Tel: 0485/895.433




Afspraak:


0485/895.433 of online

Waarvoor kun je terecht bij Dr. Belkhouribchia

Alle consultaties zijn enkel voor patiënten vanaf 16 jaar.



Algemeen nazicht: u krijgt een medische check-up. Uw medische voorgeschiedenis wordt genoteerd, de dokter doet een fysiek onderzoek en er wordt een volledige bloedafname gedaan met bepaling van de orgaanfuncties, metabole parameters, hormonaal bilan, vitamines, electrolyten, ijzerstatus, eiwitelectroforese, enz. Ook de urine wordt eventueel gecontroleerd (suiker, eiwitten), de stoelgang kan ook worden geanalyseerd indien dit vereist is. Zo nodig wordt een ECG genomen van uw hart, uw zuurstofsaturatie wordt gemeten en er wordt een spirometrie gedaan om de longen te controleren indien de dokter dit nodig vindt. Tevens kan het zijn dat er een foto wordt genomen van hart en longen alsook een echografie van de buik. Voor vrouwen wordt desgevallend een mammografie van de borsten gepland. Indien u al in de menopauze bent, wordt ook nagegaan of u een verhoogd risico op osteoporose hebt. Verder worden er bijkomende testen gedaan in functie van uw medisch profiel en uw eventuele klachten.


Allergie: indien u allergisch bent aan pollen (hooikoorts), huisstofmijt, dieren (katten, honden, enz.), voeding (melk, pinda, soja, enz.), bijen- of wespensteken of sommige geneesmiddelen, kunt u zich laten testen. Er worden huidpriktesten gedaan en er wordt ook een bloedafname verricht in sommige gevallen. Sommige allergieën kunnen worden behandeld met immunotherapie (desensibilisatie) zodat de klachten gevoelig verminderen of zelfs helemaal wegblijven. Voor sommige testen werkt de dokter samen met de dienst allergologie van het UZ Leuven, Gasthuisberg.

De dokter houdt zich niet bezig met contactallergie zoals nikkel, haarverf, cosmetica, enz. Deze testen worden gedaan door de dermatoloog.



Diabetes (suikerziekte): indien u niet zeker bent dat u suikerziekte hebt wordt er een test gedaan, indien u reeds gekend bent met diabetes zal de dokter u onderzoeken, een bloedafname doen, de urine controleren en uw behandeling op punt stellen. Er wordt ook gekeken naar eventuele complicaties: hart- en vaatziekten, nierfunctie, de ogen, aantasting van de zenuwen en voetwonden, enz.


Schildklier problemen: indien u problemen ondervindt met de schildklier zal de schildklierfunctie gecontroleerd worden in het bloed, er wordt desgevallend een controle verricht van de antilichamen tegen de schildklier alsook een echografie van de schildklier. In sommige gevallen kan ook een schildklierscintigrafie nodig zijn. Indien u verdachte schildkliernodules hebt zal hiervan een punctie worden verricht voor cytologisch onderzoek.


Hoge bloeddruk: indien u een te hoge bloeddruk hebt dient er eerst nagekeken te worden of er een onderliggende oorzaak aanwezig is. Hiervoor wordt er een bloedafname verricht met een hormonaal bilan. Ook wordt er een ECG van uw hart genomen en wordt er een echografie van de nieren en niervaten voorzien. Zo'n echo is geheel pijnloos en duurt niet lang. Na dit nazicht kan voor u de beste behandeling worden ingesteld.


Osteoporose (botontkalking): hebt u een verhoogd risico op breuken, of hebt u al eens een fractuur opgelopen, dan wordt er een botdensitometrie uitgevoerd om uw botsterkte te meten. Indien blijkt dat u aan osteoporose lijdt zal er een behandeling worden opgestart om uw botten weer sterk te maken.


Te veel cholesterol: dit kan voorkomen in bepaalde families. De arts zal uw cholesterol controleren en een behandeling instellen om het cholesterol gehalte te verlagen om zo uw risico op hart- en vaatziekten te reduceren.


Hypofyse problemen: de dokter zal alle hypofysehormonen controleren en wanneer hij het noodzakelijk acht zal er ook een MRI van de hypofyse gebeuren. De behandeling hangt uiteraard af van de onderliggende aandoening.


Menopauze: indien u klachten ondervindt van de menopauze zal de dokter eerst een bloedafname doen en samen met u de beste behandeling afspreken. Het kan zijn dat er ook een mammografie gepland wordt.


Te laag testosterone bij de man: indien u erectiestoornissen ondervindt of indien u zich zwak voelt kan het zijn dat u een gebrek hebt aan testosterone. Er zal eerst een bloedafname gebeuren en wanneer deze een te laag testosterone aantoont zal er een behandeling worden gestart met testosterone. Dit kan onder vorm van injecties in de bil of smeerbare gels. De dokter zal vervolgens regelmatig een bloedcontrole uitvoeren om de behandeling op te volgen.


Haarverlies of overbeharing bij de vrouw: hebt u last van haarverlies of juist van te veel haargroei? Dan kan dit wijzen op een onderliggend hormonaal probleem. De dokter zal eerst een bloedafname verrichten om de hormoonspiegels na te kijken. De behandeling is afhankelijk van de resultaten.


Polykystisch ovariumsyndroom: hebt u onregelmatige (of afwezige) menstruaties, acné, overmatige haargroei, enz. Dan is het mogelijk dat u lijdt aan het polykystisch ovariumsyndroom. Er zal dan eerst een bloedafname gebeuren. U zal ook langs moeten gaan bij de gynaecoloog voor een echografie. De behandeling hangt af van uw situatie en wordt samen met u afgesproken.


Amenorrhoe (uitblijven van de menstruatie): indien u merkt dat de menstruaties uitblijven dient uiteraard eerst een zwangerschap te worden uitgesloten. Verder zal er een bloedonderzoek gebeuren met een aantal hormonale bepalingen om meer zicht te krijgen op uw endocrien profiel. In functie hiervan kan het zijn dat er bijkomend nog andere onderzoeken dienen te gebeuren.


Zeldzame hormonale aandoeningen: dit zijn over het algemeen erg zeldzame hormonale ziekten die vaak (maar niet altijd) in een bepaalde familie voorkomen. Behalve een bloedafname kunnen ook genetische testen aangewezen zijn.


Moeilijk beheersbare hoge bloeddruk: soms is een te hoge bloeddruk het gevolg van bepaalde hormonale verstoringen. Er wordt een bloedafname alsook een urine controle verricht. Ook wordt er een echografie van de nieren gedaan. Verder wordt er een cardiologisch nazicht verricht.


Etc.


Dit zijn veel voorkomende klachten bij hormoon problemen

Mensen met hormonale aandoeningen hebben vaak vage en soms ogenschijnlijk onsamenhangende klachten:


Dorst en droge mond

Vaak en veel plassen

Gewichtsverlies of gewichtstoename

Warmtegevoel, zweten

Bevende handen

Gejaagdheid

Hartkloppingen

Snel kou hebben

Melkverlies (galactorrhoe)

Wegblijven van de regels (amenorrhoe)

Hoge bloeddruk

Vaak zin hebben in zout

Buikpijn en lage bloeddruk

Diarree

Bruine huid (zonder zonnen)

Toegenomen schoenmaat, grote tong, grote handen

Spierzwakte

Gedaald libido en erectiestoornissen

Broze botten

etc.

Diagnose van hormonale ziekten


Om een bepaalde hormonale aandoening op te sporen wordt gebruik gemaakt van bloedanalyses, urinestalen, speekselstalen, enz. Voor deze analyses kan u terecht bij het CMA labo dat vlak naast de praktijk gelegen is. Ook is het mogelijk dat u de analyses laat doen bij uw huisarts of in het ziekenhuis. De uitgebreidheid van de analyses hangt af van uw klachten en uw voorgeschiedenis.


Soms is het nodig om bijkomend medische beeldvorming te verrichten (radiografie, CT, MRI, echografie, scintigrafie, enz.). Hiervoor werkt Dr. Belkhouribchia samen met het Jessa ziekenhuis in Hasselt, het ZOL in Genk en het Sint-Trudo ziekenhuis in Sint-Truiden. Indien U elders woonachtig bent, is het mogelijk om deze onderzoeken te doen in een ziekenhuis in uw nabije omgeving.

Behandeling van hormonale aandoeningen

De behandeling hangt uiteraard af van de aandoening die u hebt. Sommige patiënten hebben een gebrek aan één of meer hormonen. In die gevallen wordt hormoonsubstitutie opgestart waarbij de hormoongehaltes tot op normale waarden worden gebracht. Zo zijn er bijvoorbeeld mensen met te weinig schildklierhormoon of mannen met een gebrek aan testosterone.


Soms is het echter zo dat er een teveel aan hormonen aanwezig is doordat een bepaalde klier overactief is. In deze gevallen zal de behandeling afhangen van de onderliggende oorzaak.

Opvolging van patiënten met hormonale problemen

Patiënten met een chronische aandoening zoals diabetes of schildklierlijden moeten regelmatig opgevolgd worden. Afhankelijk van de aandoening zullen er geregeld controles nodig zijn. Zo moet een diabetes patiënt regelmatig een bloedafname laten doen en zal de endocrinoloog ook screenen op mogelijke complicaties van diabetes. Patiënten die bariatrische heelkude hebben ondergaan zullen eveneens periodiek opgevolgd worden om na te gaan of er bepaalde nutritionele deficiënties zijn ontstaan na de operatie.


Een goede opvolging van een chronische aandoening kan veel problemen in de toekomst vermijden, de endocrinoloog zal u hierin bijstaan.

Tarieven

Het honorarium dat de dokter aanrekent hangt af van de geleverde prestaties. Het grootste deel wordt u terugbetaald door uw mutualiteit.


Er wordt geen medisch advies via e-mail of telefoon verstrekt. Maak hiervoor altijd een afspraak.