Medische check-up


Dr. Jamal Belkhouribchia

Internist - Allergoloog

Endocrinoloog - Diabetoloog

Penneveldstraat 1

3500 Hasselt - Limburg

Tel: 0485/895.433
Afspraak:


0485/895.433 of online

Medische check-up


Check-up


Een preventieve medische check-up wordt gedaan met de bedoeling om eventuele ziekten voortijdig op te sporen.


Het kan gaan van hoge bloeddruk en diabetes tot kanker en immunologische afwijkingen. Een dergelijk nazicht gebeurt gedeeltelijk standaard. Er wordt echter altijd gekeken naar jouw medisch profiel en jouw risicofactoren om eventueel bijkomende testen te verrichten.

Wat wordt er precies getest?


Alles begint met de anamnese, jouw verhaal.

De dokter zal ook een lichamelijk onderzoek doen.


Er kan een ECG van je hart genomen worden en een spirometrie van de longen.


Verder wordt er een bloedafname en eventueel een urine controle gepland.

In het bloed worden volgende parameters gecontroleerd: de rode en witte bloedcellen, stolling, nieren en lever, inflammatie, electrolyten, vitamines, ijzer, immunologie, suiker, hormonen zoals schildklier, cortisol, geslachtshormonen, enz.


Zo nodig wordt er ook voor een foto van hart en longen of een echografie van de buik voorzien.


Afhankelijk van jouw individueel profiel zal er een colonoscopie afgesproken worden.


Voor vrouwen wordt desgevallend een mammografie voorzien. Indien in de menopauze en een verhoogd risico op osteoporose wordt er een DEXA (botmeting) voorzien.


Afhankelijk van jouw klachten en je medisch profiel kan het zijn dat je wordt doorverwezen voor meer specifieke onderzoeken.


Alles wordt in onderling overleg besproken tussen de arts en de patiënt vooraleer er bijkomende onderzoeken gepland worden.