Vermoeidheid


Dr. Jamal Belkhouribchia

Internist - Allergoloog

Endocrinoloog - Diabetoloog

Penneveldstraat 1

3500 Hasselt - Limburg

Tel: 0485/895.433
Afspraak:


0485/895.433 of online

Vermoeidheid en

futloosheid

VermoeidheidAanhoudende vermoeidheid


Iedereen kan wel eens vermoeidheid ervaren. In de meeste gevallen gaat dit spontaan over. Wanneer vermoeidheid echter blijft aanhouden kan dit      te  wijten zijn aan een onderliggende aandoening.  De oorzaak kan liggen bij een gebrek aan bepaalde nutriënten of bepaalde ziekten. Sommige  geneesmiddelen kunnen ook aanleiding geven tot vermoeidheid. Chemotherapie en radiotherapie bij kanker kunnen eveneens vermoeidheid veroorzaken. Verder kan vermoeideid ook een uiting zijn van een onderliggend psychologisch probleem of emotionele stress.

Verder kan het ook gaan om het chronisch vermoeidheidssyndroom of fibromyalgie.

Vermoeidheid door nutritionele deficiënties

Vermoeidheid ten gevolge van een ziekte

Vermoeidheid door geneesmiddelen

Vermoeidheid door psychologische factoren

Een gebrek aan bepaalde voedingsstoffen kan leiden tot vermoeidheid. In de eerste plaats kan malnutritie een oorzaak zijn van vermoeidheid doordat er te weinig calorieën worden genuttigd. Dit kan voorkomen bij mensen met bepaalde slepende, chronische ziekten zoals kanker of bij psychische problemen zoals anorexia nervosa.


Een gebrek aan ijzer kan anemie of bloedarmoede veroorzaken. Zelfs zonder dat er sprake is van anemie kan een gebrek aan ijzer vermoeidheid in de hand werken. IJzergebrek kan veroorzaakt worden door hevige menstruaties of door bloedverlies in de darm of maag. Ook coeliakie (glutenintolerantie) kan ijzergebrek veroorzaken.


Een gebrek aan vitamine B kan eveneens leiden tot vermoeidheid omdat de B-vitamines nodig zijn voor de energieproductie in de cellen. Meestal kan een dergelijk gebrek opgelost worden door vitaminepillen te nemen. Soms is het echter zo dat er antilichamen aanwezig zijn in het lichaam die verhinderen dat vitamine B12 wordt opgenomen (de ziekte van Biermer). In dat geval dient vitamine B12 via injecties gegeven te worden.


Er zijn heel veel ziekten die vermoeidheid kunnen veroorzaken. Het kan gaan om kanker (en de behandeling ervan), diabetes, hartfalen, nierfalen, leverfalen, rokerslong (COPD), auto-immuunaandoeningen en reumatische ziekten, maag-darmziekten, hormonale problemen (endocriene ziekten), obstructief slaapapnee syndroom, neurologische aandoeningen, infecties, immuunstoornissen, enz. De lijst is lang en alle aandoeningen opnoemen zou ons te ver leiden.


Er bestaat geen enkele test die uitsluitsel kan geven over al deze aandoeningen. Van uitermate groot belang zijn de klachten van de patiënt en het medisch profiel (leeftijd, geslacht, voorgeschiedenis, medicatiegebruik, enz.). Alles begint dus met een grondige anamnese, van daaruit kan er gericht gezocht worden naar bepaalde ziekten. De testen die gebeuren zijn voor een deel standaard en oriënterend van aard, andere testen zijn dan weer specifiek gericht op basis van het klachtenpatroon van de patiënt.

Sommige geneesmiddelen kunnen vermoeidheid en slaperigheid in de hand werken. Denk maar aan sommige medicamenten tegen allergie, sommige pijnstillers en kalmeermiddelen. Veel hangt af van de combinatie en de dosis.


Ook behandelingen in het kader van kanker (chemotherapie, radiotherapie) kunnen vermoeidheid veroorzaken. Kankerpatiënten kunnen erg lang onder de vermoeidheid lijden.


Soms kunnen er alternatieve geneesmiddelen voorgeschreven worden die minder of geen vermoeidheid uitlokken. Dit is echter niet altijd mogelijk.

Psychologische problemen en depressie of burnout kunnen een (soms onbewuste) oorzaak zijn van vermoeidheid. Ondanks het feit dat de oorzaak van psychische aard is kunnen er wel degelijk fysieke uitingen ontstaan, zoals vermoeidheid en futloosheid.


Vaak is men zich er niet van bewust dat er een psychologische factor speelt. Emotionele problemen die niet erkend worden kunnen zich manifesteren als een fysiek probleem, zoals moeidheid en lusteloosheid.


Van belang is dat zowel de arts als de patiënt openstaan voor deze mogelijkheid. Dan pas kan eraan gewerkt worden. Van een psychische oorzaak kan je alleen maar uitgaan nadat je een volledig medisch nazicht hebt verricht om andere oorzaken uit te sluiten.