Home

 

Dr. Jamal Belkhouribchia

Internist - Allergoloog

Endocrinoloog - Diabetoloog

Gouverneur Verwilghensingel 8/H3b

3500 Hasselt - Limburg

Tel: 0485/895.433

secretariaat@drbelkhouribchia.be

Vanaf 1 oktober 2018 verhuizen wij naar: Penneveldstraat 1 - 3500 Hasselt

 

Afspraak:

 

0485/895.433 of online

- Je wilt voor de zekerheid een algemene medische check-up?

- Je denkt dat je een allergie hebt?

- Je wilt je laten testen voor lactose of glutenintolerantie?

- Je bent aanhoudend vermoeid en wilt een nazicht?

- Je denkt last te hebben van bijnieruitputting, CVS of fibromyalgie?

- Je hebt suikerziekte of een probleem met je schildklier?

- Je wenst af te slanken onder medisch toezicht?

- Je denkt problemen te hebben met je hormonen?

- Je hebt als man last van te laag testosterone of erectieproblemen?

- Je hebt last van hoge bloeddruk?

...

 

 

Dr. Jamal Belkhouribchia is erkend internist en endocrinoloog-diabetoloog. Hij heeft zich bijkomend gespecialiseerd in de allergologie.

 

Dokter Belkhouribchia is verder ook wetenschappelijk medewerker aan de Universiteit Hasselt.

 

 

 

 

 

 

 

 

Zowel kinderen als volwassenen kunnen op allergieën getest worden. Kinderen worden niet getest op geneesmiddelenallergie.

 

De andere raadplegingen zijn enkel voor patiënten vanaf 16 jaar.

Allergie in de media

Je kan terecht bij dokter Belkhouribchia voor:

 

- Algemeen nazicht: een preventieve medische check-up op jouw maat, klik hier voor meer info

 

- Allergie voor huisstofmijt, pollen (hooikoorts), dieren, voeding, bijen en wespen of geneesmiddelen. (Geen contactallergie zoals nikkel, haarverf, cosmetica, enz. Deze testen worden gedaan door de dermatoloog)

 

- Schildklier: te trage of te snelle schildklier; een te grote schildklier; schildklierkanker. Voor meer info zie schildklier-centrum.be

 

- Aanhoudende vermoeidheid, CVS, fibromyalgie, altijd moe en futloos: fysiek onderzoek, algemene bloedafname, bijkomende testen zo nodig

 

- Bijnieruitputting of bijnierschorsinsufficiëntie kan aanleiding geven tot tal van klachten. Men spreekt ook wel van de ziekte van Addison.

 

- Overgewicht of obesitas: hormonaal nazicht, aangepast dieet en eventueel medicamenteuze ondersteuning.

 

- Overbeharing (hirsutisme) of haaruitval bij vrouwen: hormonaal nazicht

 

- Wegblijven van de menstruatie (amenorrhoe): hormonaal nazicht

 

- Diabetes mellitus of suikerziekte: diagnose, oppuntstelling, behandeling en opvolging (zie ook diabeteskliniek)

 

- Hoge bloeddruk, ook wel arteriële hypertensie genoemd, heeft soms een onderliggende oorzaak, bijvoorbeeld een hormonaal probleem.

 

- Osteoporose of botontkalking: nazicht en behandeling om breuken te voorkomen

 

- Problemen met de bijnieren of hypofyse (ziekte van Addison, Cushing, acromegalie, enz.)

 

- Klachten door de menopauze (opvliegers, gejaagdheid en nervositeit, hoofdpijn, angst, depressie, enz.)

 

- Erectiestoornissen of mannen met een te laag testosterone: oppuntstelling en behandeling

 

- Te hoge cholesterol: behandeling en opvolging

 

- Te hoge bloeddruk ondanks medicatie: volledige oppuntstelling en behandeling

 

 

Voor meer info klik hier

Vermoeidheid dokter CVS fibromyalgie

Vermoeidheid

Vermoeidheid is een van de meest voorkomende klachten waarmee patiënten naar de dokter gaan. Vaak liggen vrij onschuldige oorzaken aan de basis van het probleem: tekort aan bepaalde vitamines of mineralen of een slechte nachtrust. Soms bestaat er een onderliggende aandoening die de vermoeidheid veroorzaakt. Denk bijvoorbeeld aan auto-immuunziekten, hormonale aandoeningen, kanker, enz. Ook bepaalde geneesmiddelen kunnen leiden tot vermoeidheidsklachten. Verder is mentale overbelasting of burn-out ook een belangrijke oorzaak tegenwoordig. Het is aan de arts om een volledig nazicht te verrichten om uit te zoeken waar de oorzaak juist zit. Enkel wanneer een correcte diagnose is gesteld kan de juiste behandeling worden gestart. De anamnese (het verhaal van de patiënt) en een uitgebreide bloedafname zijn van groot belang om een groot aantal mogelijke oorzaken al dan niet uit te sluiten.

 

Ook het chronisch vermoeidheidssyndroom en fibromyalgie zijn een belangrijke factor bij het nazicht van vermoeidheidsklachten. Deze aandoeningen komen vrij frequent voor, mits een multidisciplinaire aanpak kan de levenskwaliteit van CVS en fibromyalgie patiënten aanzienlijk verbeterd worden. De klachten van CVS en fibromyalgie patiënten zijn reëel, de klachten zitten niet tussen de oren. De pathofysiologie van deze aandoeningen is thans nog niet goed begrepen waardoor vaak wordt verwezen naar een psychologische oorzaak. Alhoewel psychische belasting een belangrijke factor kan spelen, kunnen de klachten vaak niet enkel hieraan toegeschreven worden. Een uitvoerig internistisch nazicht is van groot belang om een eventueel onderliggende aandoening met zekerheid uit te sluiten. Verder dient een medicamenteus beleid gevoerd te worden aangepast aan de patiënt, dit in cominatie met niet-medicamenteuze therapieën.

 

Wat doet een endocrinoloog?

Een endocrinoloog is een arts specialist die zich bezig houdt met het hormonaal systeem. Je kan er terecht voor: diabetes (suikerziekte), schildklier problemen, hormonale problemen van de hypofyse en bijnieren, te veel of te weinig geslachtshormonen, menopauze, osteoporose (botontkalking), enz. Ook kan het zijn dat bepaalde klachten zoals vermoeidheid wijzen op een hormonale oorzaak.

 

De endocrinoloog gaat na of het lichaam te veel of te weinig van bepaalde hormonen aanmaakt en zal de oorzaak van de hormonale verstoring opzoeken en behandelen.

 

In de endocrinologie wordt vaak gebruik gemaakt van bloedafnames, urinestalen en speekselmonsters om hormonale bepalingen uit te voeren. Ook is het gebruikelijk om zogenaamde stimulatie- en remmingstesten te doen. Hierbij zal bij een tekort aan een bepaald hormoon het lichaam gestimuleerd worden om de capaciteit van de hormonale productie na te gaan (stimulatietest). Bij een teveel van een bepaald hormoon zal er gekeken worden of het lichaam in staat is om deze productie af te remmen (remmingstest). Verder zal de endocrinoloog bijkomend medische beeldvorming laten verrichten indien bijkomende informatie nodig is.

 

Hormonen hebben een belangrijke functie in het lichaam, namelijk het op mekaar afstemmen van de verschillende organen. Ze zijn als het ware het middel waarmee organen met elkaar communiceren zodat het lichaam in alle omstandigheden optimaal kan blijven functioneren. Indien, bijvoorbeeld, de glucose in het bloed stijgt, zal de pancreas insuline vrijstellen zodat de lichaamscellen glucose uit de bloedbaan opnemen. Op deze manier blijft de glycemie (=suikerwaarde) binnen welbepaalde normen.

 

 

 

Wanneer moet je bij een endocrinoloog langsgaan?

Er zijn verschillende redenen waarom iemand een endocrinoloog zou raadplegen. Diabetes patiënten kunnen voordeel hebben bij de opvolging door een endocrinoloog; niet alleen is er zo een betere controle van de ziekte maar er zijn in sommige gevallen ook financiële voordelen voor de patiënt zoals het zorgtraject waardoor diabetes patiënten minder moeten betalen voor een consultatie en waardoor ze bepaalde geneesmiddelen gratis kunnen verkrijgen. De endocrinoloog kan soelaas bieden wanneer je suikerwaarden niet optimaal zijn geregeld. Ook zal hij nagaan of er geen complicaties aanwezig zijn ten gevolge van de diabetes. Bijvoorbeeld aantasting van de nieren (diabetes nefropathie), aantasting van de ogen (retinopathie), aantasting van de zenuwen (neuropathie), diabetes voetwonden en preventieve screening van hartziekten ten gevolge van diabetes. Ook zal de endocrinoloog zwangerschapsdiabetes gestationele diabetes opsporen en behandelen. De beste behandeling voor diabetes patiënten kan enkel gevonden worden wanneer de endocrinoloog, de huisarts en de patiënt samenwerken. In België is hiervoor het zorgtraject in het leven geroepen. Meer informatie hieromtrent kun je krijgen bij je huisarts.

 

Patiënten met schildklier problemen waarbij de instelling van de behandeling moeizaam verloopt, zien ook best een endocrinoloog om de behandeling op punt te stellen. Het kan gaan om een te trage schildklier zoals je ziet bij de ziekte van Hashimoto. Het kan echter ook gaan om een te snelle schildklier zoals bij de ziekte van Graves-Basedow. Ook patiënten die nodules (bolletjes) in de schildklier hebben moeten opgevolgd worden. Verder zorgt de endocrinoloog ook voor de opvolging van mensen met een krop (te grote schildklier) en patiënten met schildklierkanker.

 

Bij vrouwen kunnen zich specifieke problemen voordoen met betrekking tot de hormoonhuishouding. Denk maar aan de menopauze die vaak gepaard gaat met warmte opwellingen (vapeurs) en een wisselende gemoedstoestand. Ook kunnen vrouwen die nog niet in de menopauze zijn bij de endocrinoloog terecht komen wegens het uitblijven van de menstruatie. Verder ziet de endocrinoloog ook vrouwen met osteoporose (botontkalking) en overbeharing (hirsutisme).

 

Soms kan het ook zijn dat je huisarts denkt aan een bepaald hormonaal probleem waarvoor zij of hij je naar de endocrinoloog doorverwijst. Op basis van je klachtenpatroon zal de endocrinoloog gerichte testen uitvoeren om een eventueel onderliggend hormonaal probleem te diagnosticeren.

 

Ook zijn er endocrinologische aandoeningen die door een expert ter zake moeten worden opgevolgd, zoals zeldzame erfelijke hormonale aandoeningen, problemen van de hypofyse of bijnieren, enz.

 

Het domein van de endocrinologie is dus erg uitgebreid en behelst een groot palet aan symptomen en aandoeningen.