Home


Dr. Jamal Belkhouribchia

Allergoloog - Endocrinoloog

Penneveldstraat 1

3500 Hasselt - Limburg

Tel: 0485/895.433
Afspraak:


0485/895.433 of online

Dr. J. Belkhouribchia

Endocrinoloog - Diabetoloog - Allergoloog

Specialist Nutritie en Metabolisme

Je kunt bij ons terecht voor onder meer het volgende:

- Je wenst af te slanken onder medisch toezicht?

- Je wilt voor de zekerheid een algemene medische check-up?

- Je denkt dat je een allergie hebt en je wilt dit laten testen?

- Je wilt je laten testen voor lactose of glutenintolerantie?

- Je hebt suikerziekte of een probleem met je schildklier?

- Je denkt problemen te hebben met je hormonen of menopauze?

- Je hebt als man last van een te laag testosterone gehalte?

- Je hebt vragen rond het gebruik van anabole steroïden?

...


De diagnostiek en behandeling van aanslepende vermoeidheidsklachten en onbegrepen lichamelijke klachten behoren niet tot onze activiteiten.


De raadplegingen zijn enkel voor patiënten vanaf 16 jaar.


Dokter Belkhouribchia is erkend door het RIZIV waardoor u een groot deel van het honorarium krijgt terugbetaald van uw ziekenfonds.Afspraak verzetten of annuleren:


Kunt u, om welke reden dan ook, niet op uw afspraak komen, meld dit dan zo snel mogelijk, uiterlijk 24 uur van tevoren telefonisch via 0485/895 433 (bericht kan ingesproken worden indien de praktijk gesloten is).

Op die manier kunnen wij de wachtlijst enigszins beperken: een andere patiënt kan dan in uw plaats geholpen worden.

Als u niet op een consult verschijnt of pas de dag zelf afbelt, kan er een vergoeding aangerekend worden.

Medische check-up


Een medische check-up is een preventieve maatregel met als bedoeling om een latent aanwezige ziekte tijdig op te sporen. De uitgebreidheid van de check-up wordt altijd besproken met de patiënt en hangt af van onder meer de leeftijd en de risicofactoren. Op deze manier wordt een gepersonaliseerd schema voorgesteld. Vaak houdt dit de volgende onderzoeken in: bloedonderzoek, urine analyse, stoelgangonderzoek, ECG, foto van de longen en een echografie van de buik. In sommige gevallen zal u worden doorverwezen voor specifieke testen, bijvoorbeeld een uitgebreid nazicht van het hart bij de cardioloog. Hiervoor werkt Dr. Belkhouribchia nauw samen met Dr. Van Belle.

De resultaten worden met u overlopen en besproken.
AllergieAllergieën kunnen erg vervelend en soms zelfs levensbedreigend zijn. De diagnose van een allergie wordt gesteld met behulp van priktesten op de huid. Dit is de meest gevoelige methode, gevoeliger dan de testen in het bloed. Huidtesten zijn mogelijk voor hooikoorts, huisstofmijt, kat, hond en andere dieren alsook voor voeding en medicatie. Er bestaat tegenwoordig een hele waaier aan medicatie om allergieën te bestrijden. Patiënten met ernstige vormen van hooikoorts komen in aanmerking voor immunotherapie.


Tegenwoordig zijn voedselintoleranties een hot topic. Om dergelijke intoleranties na te gaan wordt gebruik gemaakt van ademtesten, bloedafnames of eliminatiediëten. Het kan gaan om coeliakie of glutenintolerantie, lactose, sucrose of fructose intolerantie. Verder bestaat er ook sulfietintolerantie en alcoholintolerantie. De diagnose wordt gesteld door een ervaren allergoloog.


Uiteraard dienen patiënten met een voedselallergie of intolerantie begeleid te worden door een professionele en competente allergiediëtiste. Dokter Belkhouribchia werkt hiervoor samen met Ine Bosmans.

Medisch begeleid afslanken


Obesitas wordt alsmaar een groter probleem in onze maatschappij. Vaak is een onaangepast dieet de oorzaak van obesitas. Sommige mensen kunnen echter moeilijk vermageren ondanks een streng dieet. Soms wordt een onderliggende hormonale aandoening gevonden die de oorzaak is van het overgewicht/obesitas. Daarom wordt altijd een uitgebreid nazicht verricht door middel van een bloedafname met controle van de hormonen. Op basis van de resultaten wordt een behandelplan opgesteld.
Schildklier


De schildklier is een klein orgaan met een grote invloed op de rest van het lichaam. De schildklier is de dirigent die het ritme aangeeft voor alle cellen van het lichaam. Een te traag werkende schildklier kan aanleiding geven tot onder andere toegenomen gewicht, koude intolerantie, constipatie, broze haren en nagels, trage hartslag en lage bloeddruk en een belabberd en futloos gevoel. Een te snel werkende schildklier zorgt voor zweten, bevende handen, opgejaagd gevoel, vermagering, hartkloppingen, enz.


Sommige mensen hebben een te grote schildklier of struma. Dit kan een drukkend gevoel geven in de hals en in sommige gevallen aanleiding geven tot sliklast, ademhalingsklachten en heesheid.


De endocrinoloog is de specialist die de schildklier onderzoekt en behandelt.

Diabetes mellitus


Suikerziekte of diabetes mellitus is de ziekte van deze eeuw en gaat hand in hand met obesitas. Eén derde van de mensen met suikerziekte weet niet dat ze de ziekte heeft, suikerziekte voel je immers niet... tot het te laat is. Vanaf de leeftijd van 40 jaar laat je je best geregeld testen op suikerziekte; indien je een verhoogd risico hebt (bijvoorbeeld suikerziekte in je familie of je bent obees) dient een dergelijke opsporing van diabetes veel vroeger te gebeuren.


Indien diabetes tijdig wordt opgespoord bestaan er tegenwoordig veel behandelopties. Zeker voor type 2 diabetes zijn er een aantal nieuwe geneesmiddelen beschikbaar zodat het gebruik van insuline kan worden uitgesteld of afgewend.


Het belang van een tijdige behandeling is enerzijds het voorkomen van complicaties zoals: beschadiging van de nieren, aantasting van de ogen, optreden van hartziekten, beroerte, aantasting van de zenuwen, etc. Anderzijds zorgt een tijdige opsporing van diabetes ervoor dat je het gebruik van insuline kunt voorkomen.

Anabole androgene steroïden


Anabole androgene steroïden of kortweg anabolen zijn afgeleide producten van het mannelijk hormoon testosterone. Deze preparaten worden enkel voorgeschreven aan mannen bij wie een te laag gehalte aan testosterone wordt vastgesteld.


Omwille van het effect op de spiermassa worden anabolen vaak misbruikt in de sportwereld. Zeker in de wereld van de bodybuilding. Het gebruik van anabole steroïden in de sport is illegaal. Toch zijn er heel wat amateurs in de fitness- en bodybuilding scene die er gebruik van maken. Bijwerkingen zoals acné, agressiviteit en borstvorming bij de man komen frequent voor. Wanneer men stopt met een dergelijke kuur zien we vaak problemen van neerslachtigheid, depressie, libidoverlies en erectieproblemen.


Omwille van de mogelijke bijwerkingen wordt het gebruik van anabole steroïden dan ook afgeraden. Voor mensen die zich willen informeren of gebruikers van anabole middelen die bijwerkingen ervaren werd de anabolenraadpleging gestart.

Wat doet een endocrinoloog?

Een endocrinoloog is een arts specialist die zich bezig houdt met het hormonaal systeem. Je kan er terecht voor: diabetes (suikerziekte), schildklier problemen, hormonale problemen van de hypofyse en bijnieren, te veel of te weinig geslachtshormonen, menopauze, osteoporose (botontkalking), enz. Ook kan het zijn dat bepaalde klachten wijzen op een hormonale oorzaak.


De endocrinoloog gaat na of het lichaam te veel of te weinig van bepaalde hormonen aanmaakt en zal de oorzaak van de hormonale verstoring opzoeken en behandelen.


In de endocrinologie wordt vaak gebruik gemaakt van bloedafnames, urinestalen en speekselmonsters om hormonale bepalingen uit te voeren. Ook is het gebruikelijk om zogenaamde stimulatie- en remmingstesten te doen. Hierbij zal bij een tekort aan een bepaald hormoon het lichaam gestimuleerd worden om de capaciteit van de hormonale productie na te gaan (stimulatietest). Bij een teveel van een bepaald hormoon zal er gekeken worden of het lichaam in staat is om deze productie af te remmen (remmingstest). Verder zal de endocrinoloog bijkomend medische beeldvorming laten verrichten indien bijkomende informatie nodig is.


Hormonen hebben een belangrijke functie in het lichaam, namelijk het op mekaar afstemmen van de verschillende organen. Ze zijn als het ware het middel waarmee organen met elkaar communiceren zodat het lichaam in alle omstandigheden optimaal kan blijven functioneren. Indien, bijvoorbeeld, de glucose in het bloed stijgt, zal de pancreas insuline vrijstellen zodat de lichaamscellen glucose uit de bloedbaan opnemen. Op deze manier blijft de glycemie (=suikerwaarde) binnen welbepaalde normen.
Wanneer moet je bij een endocrinoloog langsgaan?

Er zijn verschillende redenen waarom iemand een endocrinoloog zou raadplegen. Diabetes patiënten kunnen voordeel hebben bij de opvolging door een endocrinoloog; niet alleen is er zo een betere controle van de ziekte maar er zijn in sommige gevallen ook financiële voordelen voor de patiënt zoals het zorgtraject waardoor diabetes patiënten minder moeten betalen voor een consultatie en waardoor ze bepaalde geneesmiddelen gratis kunnen verkrijgen. De endocrinoloog kan soelaas bieden wanneer je suikerwaarden niet optimaal zijn geregeld. Ook zal hij nagaan of er geen complicaties aanwezig zijn ten gevolge van de diabetes. Bijvoorbeeld aantasting van de nieren (diabetes nefropathie), aantasting van de ogen (retinopathie), aantasting van de zenuwen (neuropathie), diabetes voetwonden en preventieve screening van hartziekten ten gevolge van diabetes. Ook zal de endocrinoloog zwangerschapsdiabetes gestationele diabetes opsporen en behandelen. De beste behandeling voor diabetes patiënten kan enkel gevonden worden wanneer de endocrinoloog, de huisarts en de patiënt samenwerken. In België is hiervoor het zorgtraject in het leven geroepen. Meer informatie hieromtrent kun je krijgen bij je huisarts.


Patiënten met schildklier problemen waarbij de instelling van de behandeling moeizaam verloopt, zien ook best een endocrinoloog om de behandeling op punt te stellen. Het kan gaan om een te trage schildklier zoals je ziet bij de ziekte van Hashimoto. Het kan echter ook gaan om een te snelle schildklier zoals bij de ziekte van Graves-Basedow. Ook patiënten die nodules (bolletjes) in de schildklier hebben moeten opgevolgd worden. Verder zorgt de endocrinoloog ook voor de opvolging van mensen met een krop (te grote schildklier) en patiënten met schildklierkanker.


Bij vrouwen kunnen zich specifieke problemen voordoen met betrekking tot de hormoonhuishouding. Denk maar aan de menopauze die vaak gepaard gaat met warmte opwellingen (vapeurs) en een wisselende gemoedstoestand. Ook kunnen vrouwen die nog niet in de menopauze zijn bij de endocrinoloog terecht komen wegens het uitblijven van de menstruatie. Verder ziet de endocrinoloog ook vrouwen met osteoporose (botontkalking) en overbeharing (hirsutisme).


Soms kan het ook zijn dat je huisarts denkt aan een bepaald hormonaal probleem waarvoor zij of hij je naar de endocrinoloog doorverwijst. Op basis van je klachtenpatroon zal de endocrinoloog gerichte testen uitvoeren om een eventueel onderliggend hormonaal probleem te diagnosticeren.


Ook zijn er endocrinologische aandoeningen die door een expert ter zake moeten worden opgevolgd, zoals zeldzame erfelijke hormonale aandoeningen, problemen van de hypofyse of bijnieren, enz.


Het domein van de endocrinologie is dus erg uitgebreid en behelst een groot palet aan symptomen en aandoeningen.