Bijschildklieren

BijschildklierenDe bijschildklieren


Een mens heeft 4 bijschildkliertjes, deze bevinden zich  aan de  achterzijde van de schildklier maar hebben verder niets te maken met de werking van de schildklier.


De bijschildklieren of parathyroïden maken een hormoon dat men parathormoon (PTH) noemt. Dit parathormoon zorgt ervoor dat de nieren meer calcium vasthouden (calcium gaat daardoor niet verloren met de urine), dat de botten calcium vrijgeven en dat de nieren vitamine D activeren. Het geactiveerde vitamine D zorgt ervoor dat de dunne darm meer calcium opneemt.


Bij een daling van het calcium in het bloed zullen de bijschildkliertjes parathormoon aanmaken om de calciumspiegel op peil te houden.

Anatomie van de bijschildklieren

De werking van parathormoon (PTH)

Er zijn in totaal 4 bijschildklieren of parathyroïden. Ze bevinden zich aan de achterzijde van de schildklier zoals aangeduid op de figuur die je hier kan zien.


De kliertjes zijn ongeveer 6mm lang en tot 4mm breed. Ze wegen 30 tot 35 gram.


Het aantal parathyroïden kan variëren. Het kunnen er minder of meer dan 4 zijn, de meeste patiënten hebben echter 4 bijschildkliertjes.

Oorzaken van te weinig of te veel parathormoon

Te weinig

Sommige mensen hebben onvoldoende parathormoon. Veruit de belangrijkste oorzaak is een heelkundige verwijdering van de schildklier om een of andere reden waarbij de bijschildkliertjes mee worden meegenomen.


Te veel

Soms komt het voor dat men een overproductie heeft van parathormoon met als gevolg een toegenomen calciumspiegel. Het kan dan gaan om een bv bijschildklieradenoom of een hyperplasie van de bijschildkliertjes.

Behandeling

Behandeling van te weinig parathormoon (hypoparathyroïdie)

In geval van te weinig PTH dient de functie te worden vervangen. Je zou denken dat er dan PTH zou worden voorgeschreven, dat wordt echter niet gedaan. Wel worden vitamine D (actieve vorm) en calcium voorgeschreven om de functie van PTH zo goed mogelijk te simuleren en zo de calciumspiegels te corrigeren. Het is in dit geval van groot belang om geregeld bij de endocrinoloog langs te gaan om de dosis van de behandeling op te volgen.


Behandeling van te veel parathormoon (hyperparathyroïdie)

In het geval van hyperparathyroïdie waarbij er te veel PTH wordt geproduceerd, worden er eerst onderzoeken verricht om de actieve parathyroïd(en) te identificeren. Eens dit gebeurd is, kan de verantwoordelijke klier heelkundig verwijderd worden.