Type 2

Type 2 diabetesType 2 DM


Diabetes mellitus type 2 wordt in de volksmond ook wel ouderdomsdiabetes genoemd omdat deze vorm van suikerziekte vaak op latere leeftijd voorkomt. In tegenstelling tot type 1 diabetes is type 2 geen auto-immuunaandoening. Bij type 2 diabetes zijn de lichaamscellen minder gevoelig voor insuline waardoor de suikerspiegel toeneemt. Dit fenomeen wordt insulineresistentie genoemd. Dit kan evolueren tot een uitputting van de bètacellen van de pancreas die instaan voor de insulineproductie. Wanneer dit gebeurt spreekt men van een "defect in de insulinesecretie".

Pathogenese van type 2 diabetes

De westerse levensstijl (calorierijke voeding en weinig lichaamsbeweging) heeft geleid tot overgewicht en obesitas. Vroeger dacht men dat vetweefsel inactief of inert was, ondertussen is echter gebleken dat vetweefsel hormonen aanmaakt die kunnen leiden tot chronische inflammatie en insulineresistentie. Men ziet dat diabetes epidemische proporties aanneemt in ontwikkelingslanden waar men de westerse levensstijl overneemt.

Metabool syndroom

De patiënt met type 2 diabetes heeft een typisch uitzicht: te veel buikvet, al wat oudere leeftijd, weinig lichaamsbeweging.


Indien men diabetes heeft met te veel buikvet en tegelijkertijd ook hoge bloeddruk en te veel cholesterol, dan spreekt men van het metabool syndroom of syndroom X. Patiënten met het metabool syndroom hebben in feite meerdere cardiovasculaire risicofactoren en hebben dan ook een grotere kans op hart- en vaatziekten. Een nauwgezette opvolging van de behandelende arts is dan wenselijk.Behandeling

De behandeling van type 2 diabetes is ten eerste een gezond dieet en voldoende lichaamsbeweging, eventueel aangevuld met medicatie.