Krop

KropKrop


Een  krop, struma of goitre is de term die gebruikt wordt om een vergrote schildklier mee aan te duiden. Een krop kan voorkomen bij een schildklier die te traag, te snel of normaal werkt. Patiënten ervaren een dergelijke goitre soms als erg storend, de schildklier kan soms dermate groot worden dat de omliggende structuren in de hals worden weggedrukt. Een grote krop met grote druk op de luchtpijp kan er soms voor zorgen dat de ademhaling  bemoeilijkt wordt.


Men onderscheidt drie vormen: de diffuse goitre, de multinodulaire goitre en de goitre vormende nodule. Een vergrote schildklier komt voornamelijk voor bij vrouwen. Echografie is het onderzoek bij uitstek om een dergelijke goitre te onderzoeken en in te schatten.Struma

Een struma, krop of goitre kan discreet zijn, maar ook erg opvallend. Het doet zich voor als een zwelling vooraan in de hals.


Patiënten met een dergelijke krop kunnen hiervan erg veel last ondervinden daar de schildklier druk kan uitoefenen op de luchtpijp en slokdarm. Ook ervaren patiënten een onaangenaam drukkend gevoel in de hals.


Het feit of u al dan niet een vergrote schildklier hebt zegt hoegenaamd niets over de werking ervan. Deze kan normaal zijn, vertraagd (hypothyroïdie) of versneld (hyperthyroïdie). Ook staat het hebben van een goitre los van de eventuele aanwezigheid van schildklierkanker.Klachten

- Drukkend gevoel in de hals

- Ademhalingsklachten

- Slikklachten

- Deze klachten kunnen eventueel vergezeld zijn van symptomen van hyper- of hypothyroïdie
Behandeling


Een dergelijke goitre hoeft niet altijd behandeld te worden wanneer de klachten beperkt zijn. Indien er zich een behandeling opdringt kan er gekozen worden voor een heelkundige verwijdering van de schildklier of een behandeling met radio-actief jodium. Soms wordt thyroxine voorgeschreven om de toename van een struma tegen te gaan; deze aanpak is echter controversieel. Best spreekt u met uw huisarts of endocrinoloog over de beste aanpak voor uw specifieke situatie.