MODY

MODY:  Maturity onset diabetes of the youngMODY


MODY  is een subtype van diabetes mellitus waarbij de alvleesklier onvoldoende insuline aanmaakt. Dit komt tot uiting op jonge leeftijd en wordt soms ten onrechte aanzien als type 1 diabetes. Patiënten met MODY hebben echter meer overeenkomsten met type 2 diabetes. Er bestaan verschillende soorten MODY. Men schat dat 1 tot 5% van de diabetici een vorm van MODY  heeft. In Europa is MODY 3 het meest frequent, gevolgd door MODY 2 en MODY 1. Momenteel bestaan er 13 verschillende types MODY. 


Meer informatie vind je op de website van het Belgische diabetes register.

Maturity onset diabetes of the young

Deze vorm van diabetes is in feite een verzameling van verschillende aandoeningen waar een genmutatie aan ten grondslag ligt. Deze genmutaties leiden tot een defect in de glucose gemedieerde insuline vrijstelling.


In tegenstelling tot type 1 diabetes kunnen er geen antilichamen worden weerhouden. Ook hebben MODY patiënten vaak een veel milder ziekteverloop waarvoor niet meteen insuline nodig is.


In tegenstelling tot type 2 diabetes mellitus worden MODY patiënten vaak met suikerziekte gediagnosticeerd voor het 25ste levensjaar; bij type 2 diabetes gaat het meestal over mensen die als wat ouder zijn. Ook zijn MODY patiënten niet obees in tegenstelling tot veel type 2 diabetici.


MODY is dus een aparte vorm van diabetes die gemakkelijk kan verward worden met type 1 diabetes omwille van het ontstaan op jonge leeftijd.


Vaak is het ook zo dat diabetes mellitus over verschillende generaties in de familie aanwezig is.