Ziekte van Cushing

Ziekte van CushingZiekte van Cushing


De ziekte van Cushing is een aandoening waarbij het lichaam te veel cortisol produceert. Cortisol is een hormoon dat door de bijnieren wordt aangemaakt. Cortisol is ook wel gekend in de volksmond als het stress hormoon.


Het lichaam heeft een absolute noodzaak aan cortisol; zonder dit hormoon kan de mens niet overleven. Bij een overproductie treden er echter ziekteverschijnselen op. Een teveel aan cortisol geeft aanleiding tot een verhoogde suikerspiegel, botontkalking, trage wondgenezing, een broze dunne huid, toegenomen gewicht, wegsmelten van de spieren, enz.

Symptomen van de ziekte van Cushing

Behandeling van de ziekte van Cushing

De behandeling van het syndroom van Cushing is afhankelijk van de onderliggende oorzaak. Grosso modo zijn er drie mogelijke oorzaken: een tumor thv de bijnieren die cortisol produceert, een hypofyse adenoom dat te veel ACTH produceert (ACTH stimuleert de bijnieren om cortisol aan te maken), of een tumor elders in het lichaam die ACTH produceert (= ectopische ACTH productie). Deze laatste komt het minst frequent voor.


Afhankelijk van de oorzaak (bijnier, hypofyse, ectopisch) kan geopteerd worden voor medicatie (bv. ketoconazol), heelkunde en/of radiotherapie. De beste behandeling hangt ook af van de individuele patiënt.


Ook moet er gedacht worden aan de mogelijke neveneffecten van de ziekte van Cushing; ook die moeten behandeld worden. We denken bijvoorbeeld aan het risico op osteoporose waarvoor vitamine D en calcium kan worden gegeven. We denken ook aan het risico op maagzweren, hiervoor kan maagbeschermende medicatie worden voorgeschreven, enz.


Mensen die aan de ziekte van Cushing leiden hebben een aantal typische kenmerken zoals op deze tekening kunt zien.


Cushing patiënten hebben een volrond gezicht, ook wel "moon facies" genoemd; ze hebben vetophoping thv de buik met tegelijk dunne armen en benen omdat de spieren wegsmelten onder invloed van het teveel aan cortisol.


Typisch is ook de vetbult achteraan in de nek (ook wel buffalo hump genoemd).


Patiënten die aan de ziekte van Cushing leiden hebben bovendien een slechte huid-en botkwaliteit die aanleiding kan geven tot osteoporose met risico op botbreuken.


Bij een teveel aan cortisol maakt men ook gemakkelijker blauwe plekken en genezen wonden minder snel.


In tegenstelling tot de bleke striemen op de buik die sommige mensen hebben, is er bij de ziekte van Cushing sprake van dieprode tot paarse striemen op de buik.


De ziekte van Cushing kan verder ook aanleiding geven tot het ontwikkelen van diabetes (suikerziekte).