Feochromocytoom

FeochromocytoomFeochromocytoom


Een feochromocytoom is een bijniertumor die op eigen houtje catecholamines aanmaakt. Catecholamines zijn hormonen zoals adrenaline en noradrenaline. Hierdoor ontstaan er episodes van hoge bloeddruk, warmteopwellingen, zweten, beven en hoofdpijn.


Deze tumoren komen voor in het bijniermerg (medulla) en zijn haast altijd gelokaliseerd aan één zijde (de rechter of de linker bijnier). In uitzonderlijke gevallen zijn beide bijnieren aangedaan door deze ziekte.

De meest voorkomende symptomen van feochromocytoom zijn hoofdpijn, zweten en hartkloppingen. Meestal (maar niet altijd) gaat dit gepaard met een hoge bloeddruk. Deze hypertensie kan een fluctuerend verloop kennen.


Verder kan het zijn dat men een zwakte of vermoeidheid ervaart alsook beven, misselijkheid en bleekheid.


Een feochromocytoom kan deel uitmaken van een erfelijke zeldzame aandoening zoals "multipele endocriene neoplasie" of Von Hippel-Lindau en andere.
Diagnose stelling


De diagnose wordt in eerste instantie gesteld door een 24-uurs urine onderzoek waarin de urinaire catecholamines worden bepaald.

Sommige etenswaren en geneesmiddelen kunnen hiermee interfereren.


Indien de diagnose gesteld is, dient verdere oppuntstelling te gebeuren dmv medische beeldvorming.


Symptomen van feochromocytoom

Behandeling

Initieel zal een patiënt met feochromocytoom behandeld worden met een zogenaamde alfablokker om de symptomen tegen te gaan. Uiteraard is nadien een meer definitieve behandeling noodzakelijk. Dit behelst het heelkundig verwijderen van het feochromocytoom.

Endocrinologie