Obesitas

Obesitas en overgewicht
Obesitas en overgewicht


Overgewicht en obesitas vormen een alsmaar groter probleem in de samenleving.  Niet alleen het esthetische aspect speelt de patiënt parten, ook de impact op de algemene gezondheid en de psychische last die met obesitas gepaard gaan, zijn niet te onderschatten.

Er bestaan tal van diëten en programma's die je beloven om  af te slanken, het ene dieet is ongezonder dan het andere. Ook bestaan er veel mythes over afslanken. Daarom is het belangrijk om je te laten begeleiden door professionals zodat je op een gezonde manier blijvend gewicht kunt verliezen.

Er bestaat geen wondermiddel om te vermageren, het belangrijkste is wel dat de patiënt in kwestie voldoende gemotiveerd is om er iets aan te doen.

Gezondheidsproblemen bij zwaarlijvigheid

Obesitas klasse

Wereld gezondheidsorganisatie

Appel of peer?

Aanpak

Jojo-effect

The European Association for the Study of Obesity

Medische oorzaken van obesitas

Diagnostische oppuntstelling bij obesitas

Overgewicht en obesitas kunnen leiden tot een heel scala aan gezondheidsproblemen. Iedereen weet dat er een negatief effect bestaat op vlak van het hart- en bloedvatenstelsel. Ook leidt corpulentie tot slaapapneu, suikerziekte, artrose, een verhoogde kans op sommige kankers en bestaat er een slechte invloed op de bloedvetten zoals cholesterol. Obesitas leidt verder tot leververvetting en een verhoogd risico op galstenen.


Het voorkomen of behandelen van overgewicht en obesitas kan dus een grote winst opleveren op het vlak van gezondheid en welbevinden.


Niet alleen voornoemde organen hebben te lijden onder obesitas, er is ook het psychisch lijden dat ermee gepaard gaat. Veel patiënten die aan obesitas lijden hebben een verlaagd zelfbeeld en hebben te maken met faalangst.


Obesitas heeft dus een significante invloed op de gezondheid in het algemeen. Samen met de patiënt kan gezocht worden naar de beste aanpak.

We spreken van overgewicht wanneer de BMI tussen 25 en 30 ligt.


Obesitas betekent dat de BMI hoger is dan 30. Obesitas wordt onderverdeeld in verschillende categorieën:

obesitas klasse I heeft betrekking op een BMI tussen 30 en 35; obesitas klasse II heeft betrekking op een BMI tussen 35 en 40; vanaf een BMI van 40 of hoger spreken we van obesitas klasse III.


De BMI staat voor "body mass index" en wordt als volgt berekend:

gewicht in kilo / (lengte in m)².


De BMI wordt ook wel eens Quetelet index genoemd, naar de Belgische wiskundige die deze index heeft uitgevonden.

De Wereld gezondheidsorganisatie waarschuwt voor de enorme toename van obesitas wereldwijd en de ermee gepaard gaande gevolgen voor jong en oud. Een alsmaar groter wordend probleem is dat van obesitas bij kinderen. De WHO heeft een Europees actieplan opgesteld.

Heeft u een appel-of peervormige vetverdeling? Dit lijkt een banale vraag, maar toch is het van groot belang te weten of het vet zich eerder thv de buik bevindt (appelvorm) of eerder thv de billen en dijen (peervorm).


Er is aangetoond dat obese mensen die een appelvormige vetverdeling hebben, meer vet hebben rond de inwendige organen (visceraal vet) en dus ook meer risico lopen op hart- en vaatziekten.


Jouw vetverdeling is genetisch bepaald: je kunt dus niet van een appelvorm naar een peervorm gaan door een dieet of training.

Gewichtsbeheersing vereist een individuele aanpak. De onderliggende reden van het overgewicht verschilt van persoon tot persoon. Ook het streefgewicht is individueel verschillend.


Medisch afslanken zorgt voor een veilig en blijvend gewichtsverlies. Er wordt nagekeken of er een medische oorzaak bestaat voor het overgewicht. Hiervoor wordt een volledig hormonaal bilan uitgevoerd.


Samen bekijken we jouw knelpunten en de best mogelijke oplossing voor jou.  Jij als patiënt staat centraal en je wordt mee begeleid door een professioneel team.

Mensen die dieet na dieet proberen, krijgen vaak te maken met het jojo-effect: eerst lijkt het dieet te werken, de kilo's vliegen eraf maar na verloop van tijd zijn de verloren kilo's er weer bijgekomen; soms weegt men meer dan voordien.


Het jojo-effect ontstaat doordat men denkt in termen van diëten. Ook is de kans op het jojo-effect groter indien men tracht af te vallen op eigen houtje.


Een dieet is niet de oplossing. Je moet eerder een andere levensstijl aannemen. Dit is moeilijk als je er alleen voor staat. Ons team zal je ondersteunen om een duurzame verandering in je levenspatroon te bewerkstelligen zodat de verloren kilo's er niet meer terug bijkomen.

Het EASO geeft relevante cijfers weer met betrekking tot obesitas. Ook vind je er meer uitleg over obesitas, richtlijnen en officiële standpunten.


Als je meer wilt weten, kijk dan even op hun website.

Soms kan er een onderiggende aandoening zijn die ervoor zorgt dat je in gewicht toeneemt. Anderzijds kan het ook zijn dat bepaalde geneesmiddelen aan de basis liggen van je gewichts toename.


Wat zijn de hormonale oorzaken van obesitas? Het kan gaan om een te traag werkende schildklier of hypothyroïdie. Het kan ook zijn dat je lichaam te veel cortisol aanmaakt, dan spreken we over de ziekte van Cushing. Een zeer zeldzame oorzaak van obesitas is een gebrek aan leptine. Nog zo'n zeldzame aandoening is hypofysaire obesitas. In dit geval bestaat er een probleem ter hoogte van de hypofyse waardoor er een constant hongergevoel bestaat.

Er kunnen verschillende testen worden gedaan bij obesitas. Enerzijds om onderliggende oorzaken van overgewicht en obesitas na te kijken en anderzijds om de eventuele schadelijke effecten van obesitas in kaart te brengen. In eerste instantie kunnen er antropometrische gegevens worden nagekeken zoals gewicht, lengte, BMI, middelomtrek en een bio-impedantie analyse (BIA).


Verder worden meestal ook de glucose, HbA1c, insulineresistentie, glucose tolerantietest, levertesten, nierfunctie, lipidenbilan, ionen, bijnierhormonen, schildklierfunctie en bepaalde hypofysehormonen bepaald. Ook kan er worden nagekeken of er een gebrek bestaat aan bepaalde nutriënten zoals vitamines en mineralen.


Ook kan het in sommige gevallen aangewezen zijn om een hartonderzoek te doen. Obesitas kan aanleiding geven tot bepaalde klachten waarvoor soms ook beelvorming nodig is zoals b.v. buikpijn ten gevolge van galstenen, gewrichtspijn door artrose, vermoeidheid door slaapapnoe, enz.


Afhankelijk van het begeleidend klachtenpatroon kan het zijn dat er bijkomend specifieke testen worden verricht. Uiteraard is dit individueel te bekijken.


Indien mensen opteren voor bariatrische heelkunde (maagverkleining of gastric bypass) dan worden er nog bijkomende onderzoeken gedaan ter voorbereiding.

Obesitas medicatie

Coherente aanpak

Afslanken onder medische begeleiding:


Voor online afspraak klik hier

Er bestaan enkele geneesmiddelen die kunnen worden aangewend bij obesitas.


Enerzijds kan een vetbinder worden gebruikt. Dit geneesmiddel zal ervoor zorgen dat je na het eten minder vet opneemt en dus ook minder calorieën. Het nadeel is dat de vetten uit de voeding met de stoelgang worden geëlimineerd. Hierdoor krijg je een erg vettige stoelgang. Dit kan gepaard gaan met diarree en winderigheid.


Anderzijds kan een GLP1-agonist worden aangewend. Dit zijn producten die onderhuids (subcutaan) moeten worden geïnjecteerd. Er bestaan dagelijkse of wekelijkse injecties. Ze geven aanleiding tot een tragere maaglediging en een daling van de eetlust.

Het is belangrijk dat u als patiënt volledig in ogenschouw genomen wordt. Dat dus niet alleen de obesitas of het overgewicht wordt behandeld, maar ook de eventueel aanwezige hoge bloeddruk, insulineresistentie, vitamine- of mineralentekort, leververvetting, onregelmatige menstruatie, afwijkende schildklierfunctie, enz. Kortom er moet een holistische benadering zijn.


Ook moet er aandacht zijn voor de psychische belasting door obesitas. Obese mensen lijden vaak niet enkel fysiek, maar zeker ook psychisch. Een goede omkadering, ook thuis, is van groot belang.

Meer info over voeding, lichaamsbeweging of obesitas behandelingen? Klik op onderstaande knoppen