Sportgeneeskunde

Sportmedische keuring

Je kan hier terecht voor je sportmedische keuring. Ook voor sportbegeleiding ben je aan het juiste adres.


Ben je niet zeker of je een sportmedische keuring dient te ondergaan? Dan kun je meer informatie krijgen op de website sportkeuring.


Je kunt bij ons terecht voor zowel acute sportletsels als chronische overbelastingsletsels. Dr. Belkhouribchia ziet patiënten vanaf de leeftijd van 16 jaar.


Voor ergospirometrie, een inspanningsproef met ademgasanalyse en bepaling van de VO2 max en de ventilatoire drempels, werkt Dr. Belkhouribchia samen met Dr. Yves Van Belle, cardioloog.

Sportendocrinologie

Sportendocrinologie is een vrij nieuw expertisedomein binnen de geneeskunde dat sportgeneeskunde combineert met endocrinologie en zich toespitst op hormonen en metabolisme bij sporters. Enerzijds heeft sport een invloed op het hormonale systeem, anderzijds hebben hormonen een invloed op de sportprestaties. 


De sportendocrinologie houdt zich bezig met nutritie, metabolisme, hydratatie, hormonenbalans, supplementen en hun effect op de sportprestatie. 


Om als sporter goed te presteren is behalve een adequate training ook een goede nachtrust belangrijk. Ook moet je als sporter rekening houden met je voeding, eventuele supplementen en voldoende vochtinname. Nutritie en vochtinname dienen individueel bepaald te worden en dienen ook correct getimed te worden.


Wanneer je als sporter een te grote trainingsload hebt met te weinig tijd voor recovery kun je terecht komen in een staat van non-functionele overreaching. Sporters zien dan hun sportprestaties achteruit gaan ondanks het feit dat ze meer trainen. Indien niet tijdig wordt ingegrepen kan een sporter dan verder afglijden naar het overtrainingssyndroom wat nefast is voor zijn of haar sportcarrière. Correcte begeleiding en opvolging is dan ook van groot belang.


Dr. Belkhouribchia begeleid topsporters op vlak van sportendocrinologie en is ook consultant bij profclubs en sportfederaties. 

Sportletsels

Sporten is gezond. Toch kan het gebeuren dat je een blessure oploopt tijdens het sporten. Een snelle en adequate behandeling is dan belangrijk.


Natuurlijk is het beter om blessures te vermijden. Dit kan je doen door preventief bepaalde oefeningen te doen. Ook warming-up, stretching en cooling-down zijn belangrijke aspecten.


Verder kan vermoeidheid een rol spelen bij het optreden van blessures. Daarom is een goede slaapkwaliteit van groot belang. Dit kan een probleem zijn bij sporters die vaak naar het buitenland moeten op verplaatsing en zo te maken krijgen met tijdsverschillen.  


Je sportarts is de aangewezen expert om je preventief te begeleiden en zo nodig te behandelen in geval van sportblessures.