Sportendocrinologie

Sportendocrinologie

Sportendocrinologie is een vrij nieuw expertisedomein binnen de geneeskunde dat sportgeneeskunde combineert met endocrinologie en zich toespitst op hormonen en metabolisme bij sporters. Enerzijds heeft sport een invloed op het hormonale systeem, anderzijds hebben hormonen een invloed op de sportprestaties. 


De sportendocrinologie houdt zich bezig met nutritie, metabolisme, hydratatie, hormonenbalans, supplementen en hun effect op de sportprestatie. 


Om als sporter goed te presteren is behalve een adequate training ook een goede nachtrust belangrijk. Ook moet je als sporter rekening houden met je voeding, eventuele supplementen en voldoende vochtinname. Nutritie en vochtinname dienen individueel bepaald te worden en dienen ook correct getimed te worden.


Wanneer je als sporter een te grote trainingsload ondergaat met te weinig tijd voor herstel kun je terecht komen in een staat van non-functionele overreaching. Sporters zien dan hun sportprestaties achteruit gaan ondanks het feit dat ze meer trainen. Indien niet tijdig wordt ingegrepen kan een sporter dan verder afglijden naar het overtrainingssyndroom wat nefast is voor zijn of haar sportcarrière. Correcte begeleiding en opvolging is dan ook van groot belang.


Dr. Belkhouribchia begeleidt topsporters op vlak van sportendocrinologie en is ook consultant bij profclubs en sportfederaties. 

Je kunt hier terecht vanaf de leeftijd van 16 jaar.


Dr. Belkhouribchia houdt zich voornamelijk bezig met prestatie optimalisatie. Voor sportletsels kun je hier niet terecht.