LADA

LADA: Latent autoimmune diabetes in adultsLADA


LADA staat voor "Latent Autoimmune Diabetes in Adults". LADA is een vorm van diabetes waarbij het immuunsysteem zich tegen de bètacellen van de pancreas keert. Hierdoor zijn de bètacellen niet meer in staat om insuline aan te maken. Dit auto-immuun proces doet zich ook voor bij type 1 diabetes. Bij type 1 diabetes wordt de diagnose echter op jonge leeftijd gesteld, bij patiënten met LADA wordt de diagnose pas op latere leeftijd gesteld. Omdat LADA pas op latere leeftijd voorkomt, wordt soms onterecht de diagnose van type 2 diabetes gesteld.

Latent autoimmune diabetes in adults

LADA is een vorm van diabetes mellitus waarbij er zich volgende kenmerken voordoen: de diagnose wordt gesteld op latere leeftijd (in tegenstelling tot type 1 diabetes), er worden antilichamen gedetecteerd en de destructie van de pancreatische bètacellen verloopt traag.


Indien de antilichamen niet worden opgezocht kan men LADA patiënten abusievelijk als type 2 diabetes catalogeren gezien de diagnose op latere leeftijd gesteld wordt en gezien er op dat moment meestal geen absolute insulinenood bestaat.


Patiënten met LADA worden behandeld met insuline wanneer de eigen pancreasfunctie onvoldoende performant wordt. Dieetmaatregelen en lichaamsbeweging behoren eveneens tot de hoeksteen van de behandeling.